Det er alltid noe vakkert å finne i et menneske. Det gjelder uavhengig av opprinnelse, hudfarge, livssyn og hvilken kontekst du er en del av i dag (venner, jobb, kultur og familie). Jeg er fascinert av å kunne fryse tiden og vise våre mangfoldige sider og veivalg i livet.

Copyright 2020 | Alle bilder og tekster er rettighetsbeskyttet.

Create a website or blog at WordPress.com