Veivalget

-Veien blir til mens man går, sa Ferdinand Finne. Det er jo sant. Men på veien tar du valg som vil merke deg for resten av livet. En stor del av ditt liv bruker du til å arbeide for å tjene til livets grunnleggende og kanskje etter hvert symbolske behov. Dette valget tar du basert på flere kriterier. Det er ikke alltid slik at det baseres på hva du er god på eller hva du har en indre drivkraft for å jobbe med. Like så fullt er dette valget noe som vil farge hvem du er, hvordan du er og ikke minst livsglede og lykke eller ulykke.

Jeg skildrer 12 personer som har tatt et karrierevalg og der noen har opplevd at andre har tatt valget for dem. Portrettene har en bredde i form av type profesjon, men aller mest en dybde i de refleksjoner de har gjort seg når de i mange tiår lever med dette valget.

Create a website or blog at WordPress.com