Nella Vita

Nella Vita Stoneware – den kreative prosessen

Prosjektperiode: 2019
Resultat: Markedsføringsmateriell
Oppdragsgiver: Lama AS (lama.com)

Aina Sollie Steen er en kunstner og designer som arbeider med å skape rom og utvalgte produkter. Prosjektet handlet om å fange den kreative prosessen i utarbeidelsen av Nella Vita Stoneware. Hensikten var å koble den kunstneriske kraften med håndverket og industrikompetansen. Dette ble gjort i Nord-Italia i januar 2019.