Veivalget

Jeg angrer ikke et øyeblikk på livet jeg har valgt

Prosjektperiode: 2013-2020
Resultat: Utstilling og bok

-Veien blir til mens man går, sa Ferdinand Finne. Det er jo sant. Men på veien tar du valg som vil merke deg for resten av livet. En stor del av ditt liv bruker du til å arbeide for å tjene til livets grunnleggende og kanskje etter hvert symbolske behov. Dette valget tar du basert på flere kriterier. Det er ikke alltid slik at det baseres på hva du er god på eller hva du har en indre drivkraft for å jobbe med. Like så fullt er dette valget noe som vil farge hvem du er, hvordan du er og ikke minst livsglede og lykke eller ulykke.

Jeg skildrer 12 personer som har tatt et karrierevalg og der noen har opplevd at andre har tatt valget for dem. Portrettene har en bredde i form av type profesjon, men aller mest en dybde i de refleksjoner de har gjort seg når de i mange tiår lever med dette valget. 

Jeg håper å være ferdig med prosjektet i 2019 og gleder meg til å få dine synspunkter på resultatet. Ovenfor finner du noen bilder fra serien etter at jeg er kommet halvvegs i prosjektet.