Mennesket reiser seg

Mennesket har en unik evne til å reise seg når livet butter og motgangen er et faktum. Dette er kanskje den sterkeste drivkraften og den mest unike siden vi mennesker har. I de senere årene har vi sett mange hendelser som viser dette på nært hold.

Alle mennesker møter motgang flere ganger i livet. Noen er store og mange er små. Noen blir født inn i denne verden med store ulemper som følge av foreldrenes veivalg. Andre har selvforskyldt satt seg selv i en uheldig situasjon hvis ende kan resultere i at livet tar brått slutt.

Det vi dog ikke hører så mye om, er menneskenes evne til å reise seg når krisen eller ulykken er et faktum i ens eget liv. Vi hører ofte om de få som ikke klarer seg, men vi hører sjelden om de tusenvis av menneskene som reiser seg igjen og gjenopptar et lykkelig liv.

Bildene er en del av utstillingen “Mennesket reiser seg”, som ble utviklet i anledning Stiftelsen Retrettens 10-års-jubileum. Jeg fokuserer på menneskene som har reist seg og belyser 12 rusfrie mennesker. De forteller om den sikre reisen mot døden, bunnpunktet i livet og drivkraften til å reise seg. De er rike på en erfaring som mange medmennesker burde få høre om.

https://www.youtube.com/watch?v=MSVKFCPkgWs

https://www.youtube.com/watch?v=2aS8DdLkySo

Create a website or blog at WordPress.com